Public
Authored by KUTOP1 Com

Cách nạp tiền KUBET đơn giản, nhanh chóng nhất 2021 – KUTOP1

Nạp tiền Kubet qua Zalo Pay Để nạp tiền được bằng hình thức này. Người chơi cần có tài khoản Zalo Pay và còn số dư tương đương với số điểm muốn nạp.

Bước 1: Trong mục nạp tiền – Chọn Zalo Pay

nap-tien-9

Bước 2: Dùng Zalo pay chuyển tiền vào tài khoản được cung cấp

nap-tien-10

Lúc này hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi một tài khoản ngân hàng.

Người chơi sử dụng app Zalo pay trên điện thoại, nhấn chọn chuyển tiền – Chuyển tiền đến tài khoản

Sau chuyển tiền tới số tài khoản mà Kubet cung cấp

=> Hoàn tất chuyển khoản qua Zalo pay

Ngoài ra người chơi còn có thể nạp tiền bằng cách quét QR code trên Zalo pay.

Quét QR code trên Zalo pay Bước 1: Trong mục nạp tiền – Chọn zalo pay – Zalo quét mã

Bước 2: Nhập số điểm muốn nạp – Xác nhận

nhap-so-diem-muon-nap-xac-nhan

Bước 3: Dùng zalo pay quét mã QR code nhà cái cung cấp

dung-zalo-pay-quet-ma-qr-code-nha-cai-cung-cap

Nạp tiền tại Kubet qua Momo Bước 1: Trong mục nạp tiền – Nhấn chọn Momo

Nhan-chon-momo

Bước 2: Điền số điểm muốn nạp – Xác nhận

Bước 3: Dùng Momo quét mã QR code nhà cái cung cấp

nap-tien-14

Lưu ý: Nội dung chuyển tiền cần ghi đúng tên tài khoản game kubet không thêm không bớt

Kết luận: Cách nạp tiền Kubet đã được admin hướng dẫn chi tiết qua nội dung phía trên. Hy vọng bài viết này có thể mang tới những thông tin bổ ích, giúp anh em nạp tiền tại kubet nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Hastag: #kubet, #kutop1, #ku, #kucasino, #kutop1com

Source: https://kutop1.com/cach-nap-tien-kubet/

Snipetkutop1.txt 6 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment